top of page

Företagstjänster

Jag erbjuder tjänster inom textredigering och textskrivande samt översättning. Tjänsterna anpassas efter ditt företags specifika behov och då varje uppdrag är unikt lämnas en offert utifrån projektets komplexitet och omfattning.

Ta en titt på vad jag har att erbjuda nedan, och kontakta mig om du har några frågor eller särskilda önskemål.

Inom vilket område verkar ditt företag?

tjänster för nystartat företag
Skärmbild 2023-12-05 211500.png

Klicka på det område som ditt företag verkar inom för att se förslag på tjänster.

tjänster för försäljningsföretag
tjänster för konsulter
tjänster för restauranger
tjänster för tillverkningsföretag

Vad kan tjänsterna bestå av?

SEO för hemsida

Anpassar hemsidans texter så den lättare hittas av sökmotorer.

Språkgranskning

Granskar och gör ändringar i texten utifrån syfte, mottagare och situation.

- språklig anpassning av innehåll

- meningsbyggnad och grammatik

- klartext

- lättläst

Skriva texter

Skriver texter anpassade till ditt företag.

Till exempel:

- hemsidetext 

- produktbeskrivning

utbildnings- och informationsmaterial

Korrekturläsning

Ser över stavning, skiljetecken och grammatik i företagets texter.

Minutpris

Minutpris för regelbunden och återkommande korrekturläsning av kortare texter, till exempel sociala medier:

12kr/minut + moms.

Summan samlas på en faktura i slutet av månaden.

Mer information om tjänsten.

.

Sociala medier

 

Skriver, korrekturläser eller redigerar texterna till dina sociala medier, blogg och nyhetsbrev.

Företagspaket

 

Behöver ditt företag texthjälp ett begränsat antal timmar kan​ du välja mellan

- 5 timmar

- 10 timmar

- 20 timmar

varje vecka eller månad. Jag står till förfogande på plats eller på distans för att arbeta med företagets texter.

bottom of page