top of page

Rubriker

Rubriker används för att snabbt kunna få en överblick över en längre text. De hjälper läsaren att snabbt hitta rätt information och rätt plats att läsa i texten - om läsaren nödvändigtvis inte behöver läsa hela texten. Därför är det viktigt att rubriken sammanfattar innehållet.


En rubrik bör innehålla ett eller ett fåtal ord som sammanfattar brödtexten som följer.

Skriver du faktatexter är det viktigt att rubrikerna är sanningsenliga och sammanfattar innehållet korrekt. Om läsaren av din informationstext letar efter innehåll som visar till exempel priser är det viktigt att rubriken heter något som har med priser eller kostnader att göra.


Skriver du på en blogg kan rubrikerna däremot vinklas och göras mer intressanta och klickbara- så kallade clickbait. Här är det viktigt att läsarens intresse fångas så att denne fortsätter att även läsa innehållet i texten.


Rubrikerna är väldigt viktiga när det kommer till SEO. Om du vill att din text ska bli hittad på sökmotorer behöver rubrikerna innehålla ord som andra ofta söker på.


Så även om rubriker är korta så är de väldigt viktiga i informations- och uppmärksamhetssyfte, och behöver därför väljas med omsorg. Så fila lite extra på dina rubriker!4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page