top of page

Skiljetecken i skönlitteratur

I skönlitterär text fungerar skiljetecknen som i vanlig text. Men det finns några saker att uppmärksamma.


Dialoger med citattecken

När du använder citat för att markera dialog finns det några saker att tänka på i användandet av skiljetecken.

Jämför följande:

"Hur går det Anna?" sa Erik.

"Det går bra", svarade Anna.

Båda exemplen är dialoger markerade med citattecken och båda innehåller ett anföringsverb - sa och svarade. Vi har ju alla lärt oss att det ska vara ett kommatecken innan anföringsverbet som i exemplet "Det går bra", svarade Anna. Uppmärksamma att kommatecknet är placerat efter citattecknet! I det övre exemplet finns dock inget kommatecken. Detta beror på att dialogen avslutas med ett frågetecken och därefter ett citattecken. Man ska undvika att i dialog ha tre skiljetecken på rad i samband med citattecken. Så i det första exemplet försvinner kommatecknet medan det i sista exemplet försvinner en punkt för att avsluta det sagda. Punkten försvinner för att den omgivande meningen har en punkt.


Kombinera skiljetecken

Om en mening skrivs med citattecken, skiljetecken och dessutom har en omgivande mening med skiljetecken så ska man försöka att begränsa flera skiljetecken på rad. Detta görs antingen genom att skriva om meningen eller att ta bort skiljetecken.


Exempel: "Kommer du på mötet?" stod det på lappen.

Utropstecken och frågetecken ska behållas inom citatet.


Exempel: Ska du verkligen skriva "Kommer du på mötet"?

Eftersom både meningen och citatet innehåller, eller ska innehålla, ett frågetecken tar man bort citatets frågetecken.


Ibland krävs det dock, för tydlighetens skull, att alla skiljetecken sätts ut.

Exempel: Skriver du på lappen "Kom på mötet!"?

Men allra helst ska meningen omformuleras:

Skriver du "Kom på mötet!" på lappen?


Flera skiljetecken på rad

Ofta vill man förstärka sina uttryck genom att sätta flera frågetecken eller utropstecken på rad. Detta ska man dock vara försiktig med. Ett frågetecken eller utropstecken räcker för att få fram budskapet. Men vill man verkligen förstärka så kan man använda två på rad.

Om texten kräver både frågetecken och utropstecken tillsammans som:

Vad håller du på med?!

Frågetecknet ska alltid placeras först då meningen är en fråga som förstärks av ett utrop.


Tre punkter på rad

När man vill markera paus eller utelämnanden i text kan man sätta ut tre punkter.

Detta görs på olika sätt.


Exempel: "Hör du inte vad jag sä..." Han vände sig snabbt om.

Här har ordet blivit avbrutet och därför sätts inget mellanrum ut mellan ord och punkter.


Exempel: "Hör du inte ...?" Han tittade surt på henne.

Här finns ett mellanrum mellan ord och punkter då det är meningen som har blivit avbruten.


Det finns många olika regler att förhålla sig till så vill du skriva rätt rekommenderar jag Språkrådets bok Svenska skrivregler.
5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Rubriker

Commentaires


bottom of page